BEN THANG CUOC HUY DUC PDF

adminComment(0)

website. Contribute to tuancoi/webproject1 development by creating an account on GitHub. huy Đức bên thắng cuộc - mục lục mấy lời của tác giả phần iii: dấu ấn nguyễn Đức vietnamvanhien bên thắng cuộc ben thang cuoc giai phong ebook huy uc. ben thang cuoc giai phong ebook huy uc - prizma ben thang cuoc i - giai phong ( vietnamese edition) (vietnamese) paperback – may 29, by huy duc.


Ben Thang Cuoc Huy Duc Pdf

Author:DARCEY SHIFRIN
Language:English, Dutch, Japanese
Country:Ethiopia
Genre:Technology
Pages:185
Published (Last):14.01.2016
ISBN:269-8-31143-700-6
ePub File Size:24.33 MB
PDF File Size:10.10 MB
Distribution:Free* [*Sign up for free]
Downloads:41805
Uploaded by: TOCCARA

ben thang cuoc giai phong ebook huy uc is available in our digital library an ben thang cuoc i - giai phong (vietnamese edition) by huy duc in pdf coming. 29 Tháng Năm huy Đức bên thắng cuộc - thương yêu tặng mỹ Đức và hai con thạch pdf ebook ben thang cuoc ii quyen binh epub download ben thang cuoc. Sau khi đọc xong quyển sách Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức. Tôi thấy những người lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam sau 75 rất yếu kém về kinh tế. Họ không.

Theo ng Nhun: Khi tnhhnh cha n nh, chnh quyn mun c mt t bo c lng qun chng m thn my ng. Ti hi: Trn Bch ng bo: Cc anh lm bo cng sn nh cng sn. Ngay t nhng ngy u,Tin Sng hng hi tham gia cc chin dch nh tp trung ci to, i tin v nh t sn mi bn. Chng ti tin rng, c lp dn tc v thng nht tquc phi c gn lin vi ch ngha x hi Nu nh vn Php ckhuynh hng cng sn, A. Gide , nm khng ti Lin X th c th ng khng vit sch ch trchLin X. Trc nm , trong mi nm, c ln t Tin Sng b tch thu bo, su ln b ng ca.

Nhng, cho d h khc,Si Gn vn l mt ch c lut php. Nhng bi bo c khuynh hng ng h Mt trn Gii phng v chng M c thb kim duyt. Nhng mt nh bo thng vit cho khng ch mt t v cc ch bo, c bit l cc ch bo chnh tr nhH Ngc Nhun, thng c i ba t bo, nn chnh quyn thu t ny th vit ln t kia phn i. Cng sn, ngi anh em ca ti.

Gii phng xong, i ng lm bo t trc bt u tan tc: Nm, ng Nhm vt bin nhng b bt, v sau cht trong tri giam Bn Sn. Nhng khi va t tri v, ng Nguyn Khc Nhn c anh r ly tnh thn ni thng: Cu lm t bo phn ng nht min Nam, cu khng th no lm bo di ch ny c.

Chnh quyn mi khng c ch kim duyt bo ch. Thm ch khi Tin Sng lm cng vn xin Ban Tuyn hun angi ti vit x lun v duyt bi, chnh quyn cng khng thm c ngi. Trong khi , Thnh y li cn chm sc vvt cht rng ri hn so vi nhiu ngnh ngh hot ng khc: Ring v xng, ta cung cp cho h mi qu hn 7. Nhng, trong ni b t bo, an ninh ci vo khng t c tnh C quan an ninh cn tng cng cc bin php nghip v cht ch hn v tinh thn na, nm chc mi hot ng ca cc i tng trng im trong Tin Sng Nhiu bi vit ca t bo ny bpht hin ngay khi cha kp ln khun.

Cng T Tri Bin y, nm, ch nh vit bi cho bo Tt nhn danh b hng xm c mong: Ngy mng Mt ra ng c gp mt n cixun, N ci xun n trn mi anh cnh st65, lp tc b c tnh t co. Nm t ng Dy phi ng ca Cuc chi bo t nhn cn ko di ti nm Nhng, H Ngc Nhun thanhn khng lm bo u cng thng nh lm bo trong ch x hi ch ngha. Bn c ca Tin Sng l mt tng lp cng chng m chnh quyn va e ngi va mun chinh phc. Cho n lc ny,ng V Vn Kit v Thnh y vn mun tip tc duy tr t Tin Sng vi b ngoi nh hin nay phc v mt cch c linht cho yu cu chnh tr ca ta nhm tuyn truyn tc ng mt cch c hiu qu vo mt s i tng qun chng mmt t bo ng cng khai thm nhp vo kh hn, t tc dng hn Tuy nhin, ngay trong bo co ngy , Thnh y lo rng: Hot ng ca h bc l thc gy nh hng,to th chnh tr trong tr thc, nhn s, Vit kiu v c trong mt s cn b tr thc ca ta.

Cng trong nm , lclng Cng on on kt lin tc t chc biu tnh Ba Lan, cho d qun i Ba Lan b t hng nghn ngi trong c Lech Walesa v thit qun lut trn ton quc. S kin Cng on on kt t H Ni trong mt s cnh giccao hn. Thng v Thnh y s rng: Nu c tnh hnh t bin do ch gy ra, th Tin Sng c th gy tc hi, vnhng ngi cm u ny cha phi l ngi nhp cuc vi ch ta, tuy h c th vit nhiu bi ca ngi ch , cangi ch ngha x hi Cc anh H Ni c l Tin Sng nn ngng. Nhng,ngng ngay hay ko di thm mt thng chun b d lun th cc anh Tin Sng cho kin.

H Ngc Nhun khi nghe bo li cng tn thnh. Sau gn su nm lm bo cngsn c ba v cng mt mi. Trong mt hi ngh cn b, din ra ngay trong sng , sau khi tha nhn nhng ng gp ca Tin Sng, ngV Vn Kit gii thch: Chng ta xc nh kinh t cn nm thnh phn, nhng vn ha ch c mt l vn ha dn tcv x hi ch ngha.

Trong Th gi bn c, ng trong s bo hon thnh nhim v ra ngy , Ng Cng c vit: Chia tay,bn c cng nh anh ch em Tin Sng u c nhng ngm ngi ca tnh cm.

Nhng chia tay y s cn gp li mt v tr mi, trong ci chin tuyn chung ca t quc x hi ch ngha ca chng ta Trong cc cng in mt traoi gia Thng v Thnh y v Ban B th sau ngy , chnh quyn t ra hi lng vi phn ng ca nhngngi lm Tin Sng H tr thnh nng ct trong vic to ra mt mitrng bo ch thc s trong cc t bo ca Si Gn, c bit l t Tui Tr Trc , trong vn hc, ngh thut cng m thm chuyn ng.

Trong nhng thi khc b a ti tn cng, lch s, t thn n, li thai nghn nhng nhu cu thay i. Cui thp nin tr thc, vn ngh s min Bc bt u suy ngm v nhng gi tr m h c th tip cn min Nam, qua sch bo,tivi, t lnh.

T trc khi chin tranh ktthc, nhiu nh vn min Bc thay i cch nhn hin thc v c khng t ngi cm thy xu h vi nhng trang vitca mnh. Nm , khi vit Du Chn Ngi Lnh, thng qua bi kch ca mt nhn vt l i i trng Vit Cng yu mt phn tng c chng l lnh ngy, Nguyn Minh Chu nhn ra, c nhng vng t gii phng nhng con ngi vnkhng c gii phng. Hong Ct khn kh v Cy To ngLnh. Lnh l b danh ca T Hu cn cy to, th ai tng hc ph thng min Bc cng u bit cy to u nh THu lc no cng rung rinh qu ngt.

Cm cnh trc s bm dp ca Hong Ct - mt thng binh ct chn, cc ngnghip ca ng nhn T Hu bng th: Phm Tin Dut khi y, ang c c cu lm lnh o v ang ni nh cn vi nhng bi th vit v Thanh ninxung phong, v tiu i xe khng knh, b theo di v c nguy c b bt.

May mn cho h l Chin thng mang ti nim vui nh thc l cho cc nh lnh o li lm ca cc vn ngh s tm c qun i. Nhng y l mt s thc tnh ch khng ch l nhng pht giy xc ng.

Bên Thắng Cuộc - Quyền Bính (Bên Thắng Cuộc, #2)

Lu nay ta vit v chin tranh khng tht. Ta khng vit ci thc s xy ra m vit ci ta mun nxy ra. Hong Ngc Hinb coi l xc phm n mu, n mt nn vn hc xy bng mu u tranh cho c lp t do. Cng trong nm ,i sng vn ngh xn xao trc bn dn ca Nguyn Ngc.

Nguyn Ngc, ngi c mi banm chin trng min Nam, c chn. Thng , ng c a v lm ph tng th k kim b th ng-on Hi Nh vn. Nguyn Ngc gn nh chcchn c mt gh Trung ng nu ng thun theo c cu ca T Hu.

Nhng, cha y hai thng sau khi Nguyn Ngcnhn chc, k hoch ny ph sn v bi pht biu v sau gi l bn dn do Nguyn Ngc c ti hi ngh ngvin ca Hi Nh vn bn v sng tc, t chc ti H Ni ngy Trong bi dn ny, sau khi nh gi li chng ng gn hai mi nm ca vn hc Vit Nam l kh m nht,Nguyn Ngc cho rng s d c s chm tr, th thin ko di l do: Ph bnh, l lun dung tc ha mi quan hgia hin thc v vn hc, tuyt i ha hin thc, v kt qu l buc vn hc phi khip nhc trc hin thc, ngingh s phi khip nhc trc i sng.

Nh vy thc cht l n ph nhn kh nng ci to tr li hin thc ca conngi, ca vn hc. N h thp vn hc xung thnh mt s sao chp hin thc, coi gi tr vn hc cao nht l lm saoc sao chp cho ng nguyn hin thc.

Cng ph phn ch ngha hin thc phi o, nhng Nguyn Ngc vt quaNguyn Minh Chu v Hong Ngc Hin khi ch ra cn nguyn ca nn vn hc xoay x di trn thng tng kin trcca ch ngha cng sn. Khng phi t nhin m Nguyn Ngc ku gi trong vn hc phi nhn thy s phn con ngi. Nguyn Ngc ni: Hitler ni l tn bo nhng vn cho mi ngi t mt con s, cn Pol Pot th khng. Campuchia, nhn dn b ngcm quyn bin thnh v danh tnh. Ti sao ch c cc quc gia cng sn mi c cch mng vn ha v nhng cnh ngcht Trong ba ngy u hi ngh, bn dn to ra mt khng kh hn hoan.

Ch Lan Vin hhi cn Xun Diu th nhy cng ln. Ch Lan Vin than: Mt ngi rt cng rn nh nh ph bnh V c Phc cng phi cho rng: Vn hc khng ch phn nh hin thccuc sng m cn i su vo khm ph quy lut b n ca cuc sng. Nhng nc ta c ci g thot khi ng li cang ta khng? C khi con ngi i ngh, khi yu nhau cng thy r cc vn ng li Nh th Bo nh Giang v d: Tnh y i t Nguyn nh Chiu phi thng, lc nocng thng. Vy Nam K Khi Ngha th sao? X Vit Ngh Tnh th sao?

osin huy duc ben thang cuoc pdf

V qun i, khng c vit ta thua. Nhng ai tng tham gia chin u u bit ta cng thua nhiu lm Nguyn nh Thi tha nhn ngi tr thc c vn khi trong ch cng sn. Bi hc cho ngi tr thccng sn tht kh khn.

Trung Quc, sau , nhng tr thc ln khng vit c g: Chng ta nhn li, thy mnh cnmay lm Ngy th ba, T Hu n. Nm , nn kinh t Vit Nam ang mc khn cng nhng T Huyu cu cc nh vn phi nhn ra nhp i ca lch s thy: Dn tc ta ang khc chp nh, chm nn ca thii Ngay sau khi leo ln bc pht biu, T Hu ni: Ci bc ny i vi ti cao qu, i vi anh Nguyn Ngc th cncao hn. Ti va i Cao Bng, ni ti gp cc nng dn. Cuc sng cn cao chn h cu. Theo Nguyn Ngc, T Hu gin nht l cu ch ngha tp th by n.

Nhng ngi o tng tng mnh l nh chnh tr, ng thi l nh th, nh t tng ln l ngi in. Ta khng phi l ngi in, phi trang b cho mnh tr tu ca thi i, tc tr tu ca ng, tr tu ca nhn dn T Hu pht biu xong, Nguyn Ngc vn kt lun: Hi ngh hon ton nht tr vi dn. T Hu bc ra mt hmhm. Mt vi nh vn ln lo lng chy theo. Nguyn Ngc k: Ngc khng sai. Khng c n lc t ci tri no ca gii vn ngh c th tn ti trong thi gian T Hunm quyn Ba ngy sau, , c quan an ninh vn ha bt Hong Cm.

Ti nh giam, Hong Cm nhn ti rng,nhng tuyt tc th tnh ca ng c lm chng ng v kch ch. Theo Hong Hng: Trong tp V Kinh Bc c ba bi th, Cy Tam Cc, L Diu Bng, Qu Vn i - thng c gil b ba cy - l - qu, c rt nhiu th h ngi c chuyn tay, v cng khng t ngi din dch bi th nh nhngli on trch ca em vn ngh s vi ch ng , i khi em yu ch, nhng ch la em, cho em n tonqu rng, ri b mc em b v i ly chng. Nm , cng an H Ni gi Hong Cm ln rn e v vic lutruyn nhng bi th c ni dung xu y. Hong Cm phai ngng.

Nhng sau , V Kinh Bc c thm c gi minNam. V sau mi bit b l t caThin s Thch Nht Hnh. V Kinh Bc bt u thnh vn nghim trng khi my bi th ny c in trn mt t bo Php km theo li bnh mang tnh chng i chnh tr B phim s dng rtnhiu tch c d khin cho ngi nay git mnh. Nht l on ni v vic ph n ca b Huyn Thanh Quan. B Huyn c chng ang lm tri huyn min Trung. Mt hm, chng i vng, b nhn n ca Nguyn Th o xinc ci gi v chng i lnh th.

Thng cm cho ngi ph n xa chng, B Huyn mnh dn ph vo n: Huqu l ng Huyn b mt chc. Trong phim, Trn Vn Thy bnh: Mi bit ci mu me vn ngh dnh vo vic quantrng gy ra nhiu s rc ri l th!. L Li c lnvo ngc thm ng ri hi nn vit quc nhc nh th no. Phim k l Nguyn Tri bnh thn m rng: Tha b h,thng yu dn chng th hy lm nhng vic nhn c. Ngay ti xng phim ni b phim ra i, lnh o xng thy c g khng n. Theo o din Trn Vn Thy: C ln b phim c chiu i, chiu li ti bn lt trong mt bui sng ti Quny Trung ng. Cc i biu khng tm ra bt k mt sai st no ca phim.

Ri ngaysau , ng Phm Vn ng yu cu phi t chc chiu cng khai b phim ny cho nhn dn xem. B phim sau c a ti Vn phng Trung ng ng chiu cho ng Trng Chinh xem. Nhng, lin sau , bphim tuyt i khng c chiu na. T cho n sau i hi VI, theo ng Thy: V mnh bo mnh in. Khi y, hai u t nc th chin tranh, trong mi con ngi th i rt. Trong cc nh my, x nghip, cng nhn bt u x ro lm ba li ch. Gia nm ,Trng Chinh bt u i c s. Tuy vn c coi l mt thnh tr cng rn nhng, t cui nm , Trng Chinh btu thn trng v chu lng nghe hn.

Thng , uy tn ca T Hu gn nh khng cn, sau tht bi ca gi-lng-tin. Cho d ang c v n hai nh th h Hong, ang c v Trn Vn Thy, trong khong thi gian ny, gii vn nghs bt u nui kht vng thot ra khi ci ngt ngt ca quan liu c v kinh t v chnh tr. Cng nh vn hc, nn sn khu x hi ch ngha cng tng phi th hin ci honh trng ca cuc chin tranh. Khicha ginh c thng li, mi th hy ang trong ch i th s honh trng c th che y c nhng khao khtc nhn. Nhng, khi kt thc chin tranh, ngi dn nhn ra nhng iu m h chp nhn hy sinh tui xun chin ucho, khng ti.

Nhng ngi cm quyn c lng tm cng cm thy ng cay cn nhn dn th tht vng. Trc thc t , nghthut tuyn truyn cng c huy ng, tng c th che y nhng kht khao rt c th ca nhn dn, ha ra li cnggip con ngi nhn ra s chi vi, trng rng. Chin thng m khng thy g cho mnh. Theo nh ph bnh sn khu NgTho: Gia lc y th cc on kch, ci lng t min Nam ra, dng sn khu din khp hang cng ng hm min Bc.

Dn chng x i xem. Cc on ca, kch min Bc mt dn khn gi. Khc vi vn hc, s tht bi trong sn khu bao gm cm o ca c mt i ng. Ci g bt u t cuc sng th cng mang theo chnh hi th ca n. C th ni ltrong cc hot ng ngh thut i dn ch ha x hi, sn khu i u. Cui nm , trong Hi din Sn khu tiSi Gn, cc on min Bc a vo nm v kch, c v vi nm c xe tng ca tinh thn dn ch Theo Ng Tho: Nhn Danh Cng L b duyt i duyt li nhiu ln.

Ma H Bin th ti pht cui on Namnh mi c Tnh y cho php d hi din. Cho d khng phi l tc gi ca ng li i mi i hi VI, nhng Tng B th Nguyn Vn Linh vi nhng tuyn bnng nhit ban u to ra nhiu cm hng dn ch ha cho mt x hi b tri buc kh lu trong vng bao cp. Coi xong thy hay qu, ti hi Thy: Thy ni: Trn khng cho chiu. Ti v hingi gip vic th c anh cho bit: C Trng Chinh ni phim ny m ch nn khng cho pht hnh. Khi , ti tnh,mnh mi v nu mnh cng cm th khng hay m mnh ni cho th t nh nn in thoi cho anh Nguyn Vn Linh: Anhrnh mi anh coi ci phim ca anh Thy.

Ti coi thy hay nhng trc y, anh Trng Chinh khng cho chiu. AnhLinh thu xp coi, xong anh bo: C cho chiu, cn gia ti v anh Trng Chinh th ti lo. Theo ch th ca tngb th, Ban triu tp mt bui chiu H Ni Trong Mt Ai cho tt c nhng ngi c trch nhim v qun l vn ha, vnngh, tng th k cc hi vn hc, ngh thut xem v b phiu. Bng sen vng cho phim ti liu, Bin kch xut sc nht, o din xut sc nht vQuay phim xut sc nht. Nhng v kch gai gc khng cn c s phn long ong nhtrc y.

Lu Quang V sinh nm Nm , V khai gian tui vo b i. Tuy nhin, mi trng qun i m anh triqua khng l tng nh nhng g m anh tng tng khi cn ngi trn gh nh trng. Mu vn ngh v k lutqun i l hai phm tr mu thun. Tr v thnh ph, khng s go, khng h khu, Lu Quang V c T nh 88 a v lm xng cao su ngst.

Ri, c lc lm sa li chnh t Nh Xut bn Gii phng, chm cng trong mt i cu ng, lm bch bo, vpano, khu hiu. Mi MiTui Ci tri bin Lu Quang V tr thnh nh vit kch t hng nht. Nhng trng v tay ca khn gi khi xem kchLu Quang V a cc trng on kch t khp cc tnh thnh phi v n dm nm d nh anh ch kch bn. Nm mi v kch c Lu Quang V vit, ch yu trong nhng nm gia thp nin T boVn Ngh cho ti u nm ti mc khng cn tin mua giy. Trng ban Trn khng chp nhn ng ca Vn Ngh, thc gic Hi phi nhanh chng tm ngi thay th.

Nguyn nh Thi v Chnh Hu gp Trn bo co. Thng , Nguyn Ngc c quyt nh v lm tng bin tp t Vn Ngh. Bn tho s bo ny c truyn ngnTng V Hu, mt truyn ngn c gi ti bo Vn Ngh t kh lu, tc gi ca n khi cha ai bit n. TngV Hu ngay sau khi cng b nh danh mt nh vn ti nng: Nguyn Huy Thip. Nhn chc, ti hp anh em ni, bo Vn Ngh hn cc bo ch c cht vn, nhng bo thphi c tnh chin u. Mun li cun c gi th phi a i sng vo bo, phi lm sng li mng phng s vn hc,ly phng s lm mt trn chnh ca bo.

Phng Gia Lc l mt ngi vit vn Thanh Ha. Gia thp nin , ng c mt s bi vit ng chm n nhngtiu cc a phng.

You might also like: ONLINE BENGALI BOOKS PDF

Nm y Thanh Ha mt ma, i km, b th ch th: Li ch ca ngi lao ng phi hy sinh cho li ch nh nc. Cu chuyn xy ra trong mt gia nh c mt c gi bnh nng, sp ti lc gn t xa tri. Gia nh giu vo trongc quan ti ng sn ca b c mt t thc lo hu s. Gn mt gi sng, dn qun p vo ting ch sa vang,ting ln ku eng c nh b chc tit, dn qun, cng an lt c quan ti di gm bn th, la chy ro ro. Phng Gia Lc k, c ta son Vn Ngh ngi nghe, ri khc. Ti bo Lc vit ngay i. Cc bo chong li. Nm c th coi l nm ca Nguyn Vn Linh.

Cu ni tng nh v trch nhim ca ng vi vn ngh s, hy tcu mnh trc khi tri cu, to ra nhng nh hng khng ng. Bn cht ca lao ng sng to l c lp. Nhiu tc phm gy xn xao d lun, xut bn trong thp nin , thai nghn trong giai on Nguyn Vn Linh. Gii quyt ch lng hu cho Nguyn Hu ang,Phng Cung. Tuy nhin ngay sau , bng mt lnh khngthnh vn, Ma Xun u Tin bin mt. Cng trong nm , Nguyn Hu ang c chuyn ln H Ni v c cp nh. Cho d, trc khi Nguyn Vn Linh ri chnh trng, thng , Ban Chp hnh Trung ng m ng ng u vnra thng bo v v n Nhn Vn Giai Phm v v Xt li chng ng vi quan im khng tha nhn sai lm,vn nh gi hai v n nh trc y.

Kht vng t do ca ngi dn, c bit l ca tng lp tr thc v vn ngh s, thng khng c gii hn. Nht l lc ng thng dy. Vit Nam c th khc v lch s c th ghi nhiu du n ca Nguyn Vn Linh hn nu nh, cui thp nin ,mc tiu u tin ca ng khng c chuyn t dn ch ha h thng chnh tr v i sng x hi sang cu vn s tanr ca h thng x hi ch ngha.

Chng XIII: Ngi k nhim ng - ng Mi - nirng, thi gian thc s lm vic ca ng Linh ch khong gn hai nm v ng thng xuyn au m. Nhng ng NguynVn Linh n lc nh mt ngi mnh khe bo v thnh tr x hi ch ngha. Ci cch bc i hcChnh sch kinh t nhiu thnh phn thng qua ti i hi ng ln th VI, thng , t Vit Nam trcnhiu p lc thay i m trc cha ai tr liu ti. Mt trong nhng lnh vc chu p lc l gio dc. Trong khi thc hinnhng chnh sch ng n theo phng hng i mi, chng ta cha lng trc din bin phc tp cho nn khngkp thi x l tt cc vn mi ny sinh.

Cng nh cc nc x hi ch ngha khc, gio dc i hc ca Vit Nam tun theo m hnh bao cp. Hng nm,cn c vo tnh ton nhu cu ca cc c quan, cc a phng, y ban K hoch Nh nc phn b cho cc trng i hcch tiu tuyn sinh. Ri cn c vo ch tiu , ngn sch rt tin cho cc b ch qun, cc b rt tin xung cho cctrng thuc quyn qun l ca mnh. Sinh vin ra trng c nh nc phn cng cng vic. Nhng, t nm , nhiu lnh vc trc y thuc khu vc cng bt u do cc thnh phn kinh t khc mtrch: Trng ihc Tng hp H Ni c 1. Cc trng khccng ri vo tnh hung tng t, vin cnh ra trng khng c vic lm lm cho sinh vin khng mun hc, thy ckhng mun dy.

Tnh hnhcc k nguy him, nu khng thay i th cc trng i hc s tan r. Khng th nh lng mi quan h dng-chu ny nh hng nh th no ti cc quytnh ca B trng Trn Hng Qun. Nhng, y l giai on m chnh sch tuyn sinh phn bit i x c bi b vnhiu quyt nh ca B lm thay i gio dc i hc Vit Nam Ma h nm , B i hc quyt nh triu tp hiu trng v b th ng y cc trng i hc trong c nc vNha Trang d mt hi ngh, v sau gi l Hi ngh Nha Trang.

Hi ngh tho lun bn tin o to: Ln u tin, trong mt hi ngh ca ngnh cc i biu c th i thoi vi c quan qun l. B trng Trn HngQun nh li: Phn ng kinh khng, v o to khng theo k hoch, khng phn cng, khng ngn sch l sai nguyn lx hi ch ngha.

Films about bullying

C i thoi vi B trng, ti n y nghe. Ti ni: Mi ngi ch than mo him m khng a ra c phng n khc no,cui cng phi chp nhn.

C hai ng sau tham gia Hi ngh Vng Tu v ng h cc trng ktrc tip vi nc ngoi v hp tc o to thay v qua B. Cho d c nhng phn ng lc u, nhng sau Hi ngh NhaTrang, khi ln tu tr v, cc hiu trng bt u bn vi nhau cc k hoch thc hin.

Ch thy sao?. My cn phn vn?. Ri ni: Nu tao l b trng th tao s chotin hnh. V, ti cho p dng lun ba hnh thc: Bu hiu trng to ra nhiu hiu ng trong cc trng i hc. Trc khi b phiu, B trng trc tip i thoivi ton th cn b cng nhn vin v mt ch trng. Sau , cc ng c vin a ra chng trnh hnh ng ca mnhv i thoi trc tip vi nhng ngi b phiu. Chnh nhng cuc i thoi ny lm cho cc ng c vin lun lunphi ng no, lun lun phi lm ht sc mnh. Ngy u tin c cuc i thoi gia B trng Trn Hng Qun v cn b cng nhn vintrng i hc Tng hp H Ni, hi trng M Tr c sc cha ngi, t sng sm cht t bn trong n bnngoi, tranh lun din ra lin tc t by gi sng cho ti mt gi chiu.

Tranh c khng phi l mt sn phm ca i mi Vit Nam. Hi ngh Nha Trang din ra khi m Moscow, vo ngy, X vit Moscow t chc bu c ch tch v cc ph ch tch theo phng thc cc i biu c thi gian bangy tho lun v danh sch cc ng c vin. Thay v ch c bit tn cc ng c vin trc khi b phiu, nh cchm bo Nga gi l b my c ti sn xut ra chnh n Sinh vin v cc phong tro t phtCho d khng c tham gia b phiu, lc lng chu nh hng nhiu nht t ch trng bu hiu trng vn l sinhvin nht l trong mt giai on i t do, dn ch ang tr thnh mt tro lu trn th gii.

Nam Triu Tin, chnh quyn c ti qun s cng bt u lung lay. Sau by nm kin tr u tranh, ngi dn Hn Quc buc Chun Doo Hwan phi chp nhn sa i hin php v ch bu c, bo m quyn t do bo ch, t do ngn lun; th t nhn chnh tr v cam kt, n thng , khi ktthc nhim k s trao li quyn lc cho v tng thng dn s c bu ra theo nguyn tc ph thng, trc tip. Ngidn Seoul xung ng n mng. Bo Tui Tr ngy gi y l thng li ca sc mnh qun chng. Khi nhng ngi tui tr thc c s trng thnh, h khng gii hn s i hi ca mnh trong nhng chuyn cmn, o mc.

Khng kh dn ch trong mi trng i hc gip h nhn ra v by t thi c vi chng trnh oto, thay v cung cp nhng kin thc cn thit cho cuc sng, sau nm b chnh tr ha T sau Ngh quyt 14 ca B Chnh tr92, bc gio dc mm non, dnh cho tr t hai n bn tui, cng c coi lmt b phn rt quan trng trong s nghip o to th h tr thnh nhng con ngi mi x hi ch ngha. Tham gia on th l mt hot ng btbuc v tr thnh on vin cng sn l iu kin tin quyt mt hc sinh c thi vo i hc. Mc tiu u tin cabc gio dc i hc l o to nhng ngi mt lng mt d trung thnh vi t quc x hi ch ngha Chng trnhhc v sch gio khoa bt u c son mi, chnh tr cng trn ngp trong cc ni dung ging dy.

Ph phn cc oan v c nguy c phn ng. Nhiu sinh vin phn ng. Ngy , Chi on khoa Trit nm th ba trng i hc Tng hp t chc hi tho v ging dy v hc chngha Marx-Lenin. Ti y, cc sinh vin ph phn gio vin dy l lun chnh tr m da vo sch v nh l vin dnkinh thnh. Nhiu sinh vin tuyn b khng thch hc chnh tr theo cch ging dy hin nay. Mt sinh vin nm th tcho rng: Tn trng thy khng c ngha l khng c quyn nhn xt thy dy d. Khng dng li ni dung ging dy, u nm hc , hai sinh vin i hc Kinh t v bn tm bch chng dn bn k tc x thu thp ch k i cc Ban Qun l K tc x ci thin iu kin n cho sinh vin.

BanGim hiu sau phi b tr mt ni khc yn tnh hn cho sinh vin, cn k ch mu cuc biu tnh, sinh vinNguyn Ngc Vinh, thng , c bu lm b th on khoa Vn. Vic ngi lnh o cuc u tranh vi nhtrng c sinh vin tn vinh cho thy khng gian dn ch trong gii sinh vin bt u c nh thc. Mt tun sau, tun tin Thanh Nin, xut bn ngy , vit r hn: Trong nhng ngy Gorbachev ang Bc Kinh, hng trm ngn sinh vin vn biu tnh ti Thin AnMn v ti nay th li cun tt c cc thnh phn khc nh nng dn, cng nhn, cc nh khoa hc, nh gio, k c nhnvin nh nc.

Hng ngn sinh vin ang tuyt thc, trong c nhng sinh vin phi vo bnh vin. Cho d b n p m mu96, hnh nh on xe tng lm li tin vo Qung trng Thin An Mn b chn ng bi mtngi n ng v danh97 khin cho cuc biu tnh c coi nh mt biu tng qu cm v t do, dn ch. Anh em ni: Khi no h lnh lti em lm lin. Ti tm gp Gio s L Chnh Trung hi: Tha thy, c nn biu tnh?.

Gio s L Chnh Trung khuynkhng nn, ng phn tch tng quan ri ni: Trong ch ny khng nn lm ci g mang tnh i lp. Cc thm d x hi cho thythanh nin khng hi lng vi cuc sng hin thi Cho d khng c nhng hot ng mang tnh t chc nhng nhu cuphn khng trong gii sinh vin vn nh mt thng thuc sng. Chnh yu t khng c tnh t chc ny lm cho ccphn ng ca sinh vin rt bc pht v i khi v nhng l do nm ngoi nhng bc xc chnh tr.

Hai cuc biu tnh lndin ra Si Gn trong nm u c tnh cht nh vy. Cuc biu tnh th nht xy ra vo m V xe b trng nin, Hng nh hai sinh vin cho d h ngh Hng mang xe v k tc x sa. Thay v cangin, mt nhn vin phng i phng Nguyn C Trinh v mt dn qun khc mang sng ra bt hai sinh vin v cquan phng nh p. Hay tin, hng ngn sinh vin ko ln tr s y ban Nhn dn Thnh ph i phi trng trnhng k nh sinh vin. Chnh quyn Qun 1 ngay sau phi ha cho iu tra, khi t cc nhn vin phngi, sinh vin mi bng lng gii tn.

Cuc biu tnh th hai n ra gn mt thng sau gia sinh vin v bo v Cng vin K Ha. S vic bt u cng khn gin: H cng vi nhng ngi khch khc chy vo tr madi mi hin Nh knh d dng.

Hai bn i co, ngi bo v pht hin tm knh v nh mt sinh vindp sng mi. Mt sinh vin khc lin chy v k tc x Ng Gia T thng bo. Cuc lm vic cha i ti u th bo v K Ha cho th ch bc-gi ra cn hai sinh vin b thng. S sinh vin angng i di nh, ku ln: Khng m phn na, v ku sinh vin ra p cht ch i. Ban Gim cCng vin b chy. Bo v chi khng c ch. Sinh vin bt phi tm ra con ch th phm cn sinh vin. Sn c trmca mt cng trnh ang xy dng trong K Ha, sinh vin b c, p cht con ch ng thi lm h hng thm mt s vt khc.

V d, s kin th ch,c ni: Theo thng l, sau khi ng cng nhn vin trt t th ch ra trong vng ro cng vin. Khng may cthanh nin trong s ng cn t tp st cng khu vc K Ha II b mt con ch co xc nh.

Cng theo Thng bo: Thng bo ni rng: Cuc hp kin ngh iu tra, x l nhanh chng v nghim minh nhng ngigy ra x xt v p ph ti sn cng cng. S tin m K Ha d kin i sinh vin bi thng ln ti su mi triung. Cnh st phi chn sinh vin t Th c ln bn kia cu Si Gn. Ngaytrong ngy , chnh quyn dng bin php mnh, bt bn ngi trong Ban T qun Sinh vin: Pht biu ca ngBng cho d vn vi thi x l nghim minh nhng li l r rng l ni li cho r nhng g ng trn t bo nyhm ch nht.

Thay v ni mi ca mt sinh vin b xy xt nh, ng Bng ni r: V v ch bc-gi cn sinh vin, ng Bngni: Theo quy nh ca H K Ha, chkhi khng cn khch mi c th ch ra bo v. Nguyn Sn Thy Hng nh li: Khong bn gi chiu ngy , chng ti c mi ln cng an thnh ph. Lnh bt ni l tm giam bn thng nhng, ngi b gi lu nht l mi ngy, cn ba ngi cn li ch b gi mt tunri cho v.

Lut khng cm cc em biu tnh, nhng biu tnh th l nguy him, l khng kim sot c tnhhnh. Cc em ch di. Theo bo co ny: Phn ln nhng i hi va qua ca sinh vin l chnh ng. Tuy nhin, B thy rng mt s ni, sinh vin c khuynh hng gii quyt yu cu bng p lc ca s ng, dn n tnh hnh phc tp. Biutnh cng b coi l phc tp hn khi chnh n ang lm sp nhiu quc gia cng sn. Trong , c nhng quc gia c Lin X gii phng t tay Hitler nhng cng cnhng quc gia vn l nn nhn ca h Ngay t nhng nm u, ngi dn v mt s nh lnh o ng u khngngng u tranh chng li s p t.

Its strength is rooted in the support it won from Vietnamese people, the diplomacy it won from the world, and the military force it gathered domestically and through international aid. This movement would invariably result in the Vietnam domino falling to the left. This leftward fall could have been avoided only if the Vietnamese struggle for independence had had a different root than the popular Communist-led force. Only if there had been a comparable dominant figure like Ho Chi Minh who were non-Communist to unite the Tran 26 hearts, minds and will of the colonialism-impoverished Vietnamese people would a different outcome have been possible.

There was none. Look broader into the post-colonialism East Asia, the same sense of nationalism was prevalent in most countries. Many countries experienced the same acrimony for oppression under imperialism and colonialism, and nationalism developed therein.

In the case of Thailand, the only country in the region free of colonialism, the Communist Party of Thailand never had the historical basis to develop the symbiosis converging communism and nationalism, the element that gave many other communist parties in the region the foothold to rise as the liberation force among its people.

What Washington failed to see was this force behind the fall. It was not Red Communism. It was not Soviet and Chinese expansionism. It was simply Vietnamese nationalism. Had the U. Vietnam had a strong antagonism with China from both its historical perspective and ever-deepening mutual suspicion.

With the leader of the Communist camp — the Soviet Union, Vietnam never amounted to much weight. Stalin had an inherent distrust of the internationalism in the Communist Vietnamese, and the two countries had many contrasting outlook on the world in , a point deemed lowest in this relationship. It entirely had no flirtation of influencing other countries whilst it was still war-ridden.

There was zero sign of internationalist expansionism, and so many signs of nationalism. Tran 27 Could there have been a different way out? I fear not. Strong voices spoke up, but they were left unheard. One major voice was George Ball, who was sympathetic with the French president on neutralization.

Above all, the Secretary of State was closest to the President, and Dean Rusk happened to be extremely doubtful of the French president and a major dissident of his proposal. Any supporting voice could hardly reach the Oval office. At the Fall of Saigon, communism in Vietnam was evident.

Across the span of twenty years, few policymakers in Washington saw the fallacy of such theory. For those who did, they were shoved aside. To be fair, in a bipolar world order post, such visions were attained only by those who rose higher than the Cold War worldly view, and such deeds were not easy to most people.

It required experience, knowledge, deep analysis and careful deliberation. Tran 29 Yet, the concept is so simple and comprehensible ten thousand miles from Washington: To the Vietnamese people, it is the natural instinct of a people to defend for their rights, the rights to freedom from foreign oppressors, the rights to their land, and the rights to their lives.

Their leaders were communists — some ideologically, some for the convergence of liberation and a phenomenon, but what mattered to them was nothing but their final march to regain what they deem truly theirs. Amidst the street signs of Starbucks, McDonald, Citibank, were President Eisenhower to be in Ho Chi Minh City the post-war Saigon today, he might have thought America had stopped the fall of the dominoes and won the war.

Unfortunately, it was Vietnamese nationalism that did. Tran 30 Reference Ahern, Thomas L. Brigham, Robert K. Ithaca: Cornell University Press, Cogan, Charles G. Fall, Bernard B. Viet-Nam Witness Third Printing edition.

Frederick A. Praeger, Gaiduk, Ilya V. Gardner, Lloyd C. The Search for Peace in Vietnam, Vietnam: The Early Decisions. Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. Gosha, Christopher E. Paris: Indes Savantes, Guan, Ang Cheng.

Jefferson, NC: McFarland, Tran 31 Herring, George C. Huy Duc. Katsiaficas, George N. Vietnam Documents: American and Vietnamese Views. Armonk, N. Y: M E Sharpe Inc, Kinzer, Stephen. Reprint edition. New York: Times Books, Logevall, Fredrik. New Ed edition. Berkeley: University of California Press, Miller, Edward. Morgenthau, Hans J. First Edition. The University of North Carolina Press, CreateSpace Independent Publishing Platform, Pressman, Jeremy. Robert, Shaplen. Lanham, Md. Taylor, Keith Weller.

Qun-lng, kh-gii, bt c rt nhiu! Sau gic bit ta t qun, hi c coi thng ta. Li m ng ni tin vo. Nh-vua ngm phc qun i ng l ni him-tr i chng. Gi ng, qun gic t ng ni ko ra, Nh-vua tung qun nh gip hai bn, qun gic qu-nhin thua ln. Nguyn xa Nh-vua giao-ho vi Ai-lao khng h c iu g xch-mch. Nhng b tn L vn Lut, lm quan vi gic, trn sang nc y, du-thuyt lm k phn-gin. V th nc Lo him-khch vi Nh-vua. Khi y Nh-vua cm c vi gic Ng, c thua cha quyt. Kp khi gic thua chy, Ai-lao lin em vi vn qun, mt trm tht voi, thnh lnh n tri ta, gi-v sang gip ta; ni phao ln rng cng ta gp sc nh gic.

Nh-vua tht bng tin ngi, khng ng-vc g khc. No d n mt ngi d th, nghe mu-gian ca L vn Lut, m nh p tri ta. Nh-vua thn ra c chin, t gi T n gi Mo. Qun-lnh ua sc tranh nhau tin trc, c ph c chng, chm hn vn u; bt c voi mi bn tht; qun-lng, kh-gii, ly vn m k! Tha thng ui theo, i lun bn ngy m, ti thng ni so-huyt ca chng. Vin t-trng ca chng tn l B St v xin ging-ha, nhng thc th mun c-gng ging-giai, i vin-binh. Nh-vua on bit mu gian khng cho. Nhng cc tng c ni, cho l qun-lnh mi-mt lu ngy, hy nn tm ngh ngi.

Ch c con ngi anh con bc ca Nh- vua l L Thch, mt mnh hng hi xng nh, khng oi-hoi chi c, l dm phi chng m mt! Thch sc khe hn ngi, tnh tri nhn-i. Li rt ham hc v kho nui dy qun-lnh. Nh- vua rt em lng yu. V chng ngi bc xa tng nui Nh-vua lm con, nn Nh-vua yu Thch cn hn con mnh. Ct ring lm tng Tin-phong. Ch ng tic l "c khe nhng t c mu" m thi!

ben thang cuoc huy duc pdf

Nm Nhm-dn ngy hai-mi-bn thng chp, gic Ng li cng Ai-lao hn nhau, bn trc mt, bn sau lng, cht nh Nh-vua tri Da-quan. Bn ngm rt v tri Khi, yn-i lnh-trng, sa-cha kh-gii, i qun gic.

Va c by ngy qu-nhin gic ko n. Nh-vua bo cc tng-s rng: - Gic ti vy ta bn mt, mun chy th chy i u! Khng nh mau th mt! Ni ri sa nc mt. Cc tng-s u cm-khch thi nhau liu cht nh gic. Qun gic thua ln. M K, Trn Tr ch chy thot c thn! Ta chm c hn nghn u, bt c hn trm nga. Th ri Nh-vua li thu qun v ni Ch-linh.

Qun-lnh thiu-lng n n hn hai thng, ch o c, n mng, hi rau n m thi! Nh-vua git bn tht voi, cng nga ca mnh ci, cho qun-lnh n. Nhng thng thng vn c k trn i! Nh-vua lin ra lnh b-buc tht ngt; bt c vin tng trn i tn l Khanh, lin chm u em rao. Cc tng li nghim-trang nh c. Khi y gp lun nhng vic gian-nan, qun-s mi-mt, mun c ngh-ngi, u khuyn Nh- vua nn ha vi gic. Nh-vua cc chng-, bn gi-v ha-ho, cho s i li vi tng gic l bn Sn Th, M K.

M gic b ta nh thua lun, cng mun ly mu d Nh-vua. Nh-vua cng nhn n mun d mnh, nh hy cho qun-s ngh-ngi, ng i thi m lm vic. Nm Qu-Mo , thng t, ngy mng mi, Nh-vua li em qun v Lam-sn. Gic bit Nh-vua: b ngoi gi-v ha-thn m bn trong c bng mun nh-p; t tuyt ng i li, hai bn khng c tin-tc, sai s sang nhau na. Binh-tnh bn gic nn-nao, ngy m s-hi. Nh-vua d bit chuyn y. Nh-vua bn n v dng lm vua, ly hiu l Thin-khnh.

Nh-vua nh-chi vi gic, cay-ng, kh-khn. Thin-khnh thy Nh-vua dp yn gic Ng, rt l s-hi, bn trn vo Ngh-an. L Ngang ui theo bt c em v. Nh-vua hi rng: - c lp ln lm vua, c sao li sinh lng kia khc m i trn? Tha rng: - Qu-nhn khng c cng g! Tng-qun th cng trm c thin-h! Nn s cht m trn, ch khng c g khc! Nay xin cho c ton thn m cht! Nh-vua thy ni th cn cha n!

Cc quan ni: - "Tri khng hai mt tri! Nc khng hai vua! Nm Gip-thn ngy hai-mi thng chn, Nh-vua chia qun nh p thnh a-cng, ph c thnh. Qun gic b chm u v cht ui c hn nghn ngi.

Vin Tham-chnh ca gic l Lng Nh Ht ch chy thot c thn. Ta bt c lng-thc, kh-gii khng bit bao nhiu m k. Tri, ly ca gic, b t chy ht! Nh-vua tha thng nh trn, gic li thua to, chy vo thnh Ty-. Phm v, con ca gic b bt, khng n git hi mt ngi no, u th v tt c. Ri kn-la trai trng, sm-sa kh-gii, chnh-t voi, nga, tin thng vo Chu Tr-long, tc ph Tr-ln ngy nay thuc thnh Ngh-an. Qun ta trc bng, sau lng, u b c gic. Mt tri li sp chiu. Nh-vua bn dn qun, dn voi i. Trong chc lt, qun gic qu ti ni.

Nh-vua tung qun-phc ra xng nh. Qun ca bn Phng Chnh v to. Ta chm hn nghn u, v bt c hn trm nga. Ngy mai, Nh-vua li em voi v qun-lnh xng thng vo tri ca bn S Hu.

Qun gic li thua to. Ta chm hn nghn u. Qun-lng, kh-gii, t chy khng cn st. Khi y bn Cm Bnh l trm-trng ca gic, ng gi t y, khng chu hng-phc. Nh-vua chiu-d nhn-dn trong min, khin tr li nghip xa. Ai ny u mng c yn thn, em lng cm-khch, hng-hi gip Nh-vua ht sc vy Cm Bnh. Hn hai thng, Cm Bnh gi bn trong ni, i qun cu-vin ca gic.

Shop by category

Nhng gic ht-hi, ng-s, vn khng dm tin. Qun ca Bnh on m lm phn, k nhau n hng. Bnh t xt mu-chc cn, vin-binh tuyt, lin m ca tri ra hng. Nh-vua ra lnh vi trong qun rng: - Tng gic hng, my-may cng khng c xm-phm. V sau Cm Bnh li sinh lng khc, m trm qun trn i.

Nh-vua sai ngi n ng bt c lin x chm! Th l dp c chu Tr-long. Nh-vua bn y-lo cc t-trng, ph-d cc nhn dn. Bn bin-sot cc tay tr khe, thu vo trong qun ng, c hn nm nghn ngi. Nh-vua bit trc y, lin ni: - Gic sai la ta, ta phi nhn kho ca bn ch m dng n!

Bn cho s i li, d xt tnh-hnh qun gic, mu nh p thnh Ngh-an. Gic bit mu y, bn khng i li na. Th l Nh-vua lin chnh-n tht nhiu nga, voi, qun-lnh, tin c v mt thy, ln mt b, nh p thnh Ngh-an. Qun sp i, xy c tin bo: gic em kh nhiu voi, nga, thuyn-b; mt thy, mt b u ti. Nh-vua hi cc tng bn rng: - Qun ch ng, qun ta t, em t nh ng ch nhng t him l c th lp c cng.

V chng binh-php ni: "Nh ngi ti, ch khng ngi d ti". Bn chia hn nghn qun, sai bn L Lit theo ng tt gi huyn -gia, cp th tranh tin ca gic. Cn Nh-vua th chnh mnh cm i-qun, ng gi vo ni him-tr i. Chng ba, bn ngy, gic em ht c qun, mt thy, mt b u ti i Kh-lu, p ly, ng tri, mit di. Nh-vua mit trn, dng c, nh trng, m th t la. Li ngm sai qun tinh- nhu v bn tht voi, qua sng phc ni him-yu. Nh-vua gi v lui, nh gic vo ch c qun phc. Gic khng ng, em ht qun vo su.

Qun phc bn mt ni ln, xng nh, c ph c trn gic. Th ri gic ta ni, p ly , khng li ra nh na. Khi y lng gic kh nhiu, m qun ta khng n ly mi ngy. Nh-vua lin bo cc tng-s rng: - Qun gic nhiu lng, p ly lm k lu di. Qun ta t lng khng th gi ging-giai c vi n. Bn t ht dinh, tri, nh-ca, v trn ln mit trn. Gic cho l ta chy, bn em qun ln ng vo dinh-tri c ca ta, ln ni p ly. Hm sau Nh-vua thn em qun lanh-l ra tru nh. Gic ko ra ngoi ly giao chin. Nh-vua m kn qun tinh-nhu, phc ch him. Gic li khng ng, em ht c qun ra, Nh-vua lin tung qun xng ph trn gic.

Gic v to thua chy, b chm u khng th m xit. Thuyn gic tri nghing, thy cht ui tc c dng sng. Kh-gii vt y ra gia ni. Tri c qun gic hn nghn ngi. Tha thng ui di, ba ngy m, thng ti thnh Ngh-an. Gic vo trong thnh, p thm ly, c gi. Phm n chu, huyn no, t ho khng c xm- phm. Nhn-dn khng ai khng mng-r, thi nhau em tru, ru, n khao, gip vo vic dng trong qun.

Nh-vua bn em chia cho cc tng cng lnh-trng. Ai ny u nhy-nht, xin em sc liu cht. Th ri Nh-vua tin vo Ngh-an. Trong khong mt tun, qun-lnh hp , cng nhau gp sc. Ti thnh ca sng Hng-nguyn, ch y c n th thn, tc gi l thn Qu. Nh-vua m chim bao thy thn-nhn ni vi Nh-vua rng: "Xin mt ngi v l ca Tng-qun s xin ph-h Tng-qun, nh c gic Ng, gy nn nghip ".

Ngy mai Nh-vua vi cc v l n hi rng: - Ai chu lm v l cho Thn? Ta c Thin-h s truyn cho con lm Thin-t! Ngy sau ch ph con thip. Nh-vua giao-c vi cc quan vn, v, y nh li y. Sai ngi ng Nhn-trm l L C em hi-ct v n x Thnh-m. Chiu n cha kp qua sng, ng ni ch! Mt m mi n thnh ng t, lp ln huyt thnh m.

S-gi thy im l v tu. Nh-vua ni: Lin truyn li ni y, lp in Hin-nhn phng th. Nh-vua vy thnh Ngh-an. Gic gi bn trong tri, khng dm ra na. Nh-vua hun-luyn tng-s, sa-sang kh-gii cha y mi ngy, chin-c y. Ngy rm thng t nm y, tng gic l L An li em qun thy t ng- ti cu-vin. Nh- vua on th gic cn-qun, hng ngy i vin binh ti, tt nhin l m ca tri ra nh.

Bn phc qun b sng, i qun gic na sang sng th ra nh. Qun phc ca Nh-vua ra nh cho v to! Chm hn nghn u. Qun cht ui rt nhiu. T gic cng s-hi, li p thm ly, hp sc chng gi.

Hi-ct Hong-hu no li vt ngoi ng cho mi n? Vy chc ca ngi sau thm vo. Cc ni tt l trng rng. Gic ng ca thnh chng gi. Qun ta nh cho v, bt c ng gic rt nhiu, chm hn nm trm u. Phm nhng dn gn thnh gic, t-ho khng xm-phm. T dn c mt l Thanh-ha, cng thn-thuc, bn c ca Nh-vua, u tranh nhau ti ca tri qun, xin liu mnh ra sc, mu vic bo n. Cha y ba ngy, b ng sp xong c, bn vy thnh Ty-. L L, L Trin v v, yn-i nhn-dn, dy-d, luyn-tp qun-s, tnh vic tin nh. Khi y thnh gic my ni Thun-ha, Tn-bnh, cng vi Ngh-an, ng-, tin tc ct t lu.

Nh-vua bo cc tng rng: - Cc bc tng gii i xa, b ch vng, nh ch nng; lnh ch thc, cng ch h. Khi gic n st qun ta, L N em mt tht voi, cng cc qun kho-mnh, xng nh trn gic. Gic b chm u v cht ui hn nghn ngi. Kp khi c tin qun n, bn tha thng c ph c cc ni. Tn-bnh, Thun-ha, ht thy thuc v ta c. V chng Tn-bnh, Thun-ha, l ni tm-phc ca ta. Khi y qun gic tuy cha dit ht, nhng qun ta thanh-th ngy cng to, lng ngi ngy cng vng. Nh-vua liu chng tinh-binh ca gic ht c Ngh-an, cn cc thnh ng-, u trng rng, yu-ui ht thy, bn thm voi, nga, qun-lnh, sai bn L Trin, L Kh, L B, lnh hn hai nghn ngi, ra cc l Thin-quan, Quc-oai, Gia-hng, Lm-thao, Tam-i, Tuyn-quang, cp ly t ct, thu-phc nhn-dn, tuyt li qun cu-vin Vn-nam sang.

Qun ta tin n u, my may khng h xm phm. V th cc L ng-kinh, cng cc ni phin trn, khng ai l khng vui mng, tranh nhau em tru, ru, lng-thc khao cc tng-s. Nhng ngi ta cn s gic, cha quy-phc ht.

Nm Bnh-ng , ngy hai-mi thng tm, gic cy th khe, ct qun n nh. Trong khong vi chc dm, xc cht chng ln nhau! T gic khng dm ra na. Gic t liu th ngy cn-qun, vin binh li khng n, bn a "ng thic"? Bn An, Chnh lt t khng ln c trn b, t ci thuyn xung b, m trn.Trm Hoa cng chocng b Thng bo ca Hi ngh Trung ng 10 v sai lm trong Ci cch rung t v vit bi pht trin ch ta,phi bo m cho nhn dn c tham gia qun l kim sot tch cc mi cng vic ca nh nc,Thng , trong nc ngi dn vng Cng gio Qunh Lu, Ngh An, t chc bo lon.

Gic vo trong thnh, p thm ly, c gi. Thay v cangin, mt nhn vin phng i phng Nguyn C Trinh v mt dn qun khc mang sng ra bt hai sinh vin v cquan phng nh p. Vin-binh dt th thnh tt phi hng. Theo Ng Tho: Trong phim, Trn Vn Thy bnh: Ai ny u nhy-nht, xin em sc liu cht. S kin chnh tr Ba Lan v thi ca chng ta. The DRV had neither an intention nor foothold to expand its territory, and from until , the Vietnamese communist government had never threatened the security of its neighbor countries, or any others in the world.

Nhng ngi khng chin c li phi chy xung Cn Th.

TERRENCE from Mesa
I do fancy reading comics triumphantly. Look over my other posts. I have always been a very creative person and find it relaxing to indulge in tchoukball.
>